ENG/srb

Pravila takmičenja

Datum: 2. septembar 2012.
Mesto: Ada Ciganlija, Beograd

 

Takmičari moraju biti samostalni i ne mogu tražiti nikakvu dodatnu pomoć od osoba koje nisu u svojstvu takmičara ili organizatora, što podrazumeva (ali ne ograničava na navedeno) osveženje, hranu, mehaničku ili navigacionu pomoć. Međutim, poželjno je da takmičari traže ili pružaju sve navedene vidove pomoći drugim takmičarima.

Sve vreme takmičari moraju biti samohodni, tj. ne mogu koristiti nijedan motorizovani uređaj kao pomoć u svom kretanju.

Avanturističku trku treba završiti u ekipama od po dva takmičara. Članovi jedne ekipe moraju se kretati tako da njihovo međusobno rastojanje ne bude veće od 100 m i moraju završiti sve elemente staze zajedno, osim ako je drugačije predviđeno pravilima trke.

Merenje vremena će se vršiti pomoću SI kartica (Sport Ident cards)

Za vreme vožnje bicikla moraju se nositi kacige koje moraju biti pričvršćene sigurnosnim trakama.

Pištaljke moraju biti uz svakog takmičara u toku cele trke.

Takmičari su dužni da poštuju volontere, kontrolore i životnu sredinu. U suprotnom, takmičari mogu biti suočeni sa diskvalifikacijom.

Staza sadrži obavezne kontrolne tačke (KT) obeležene zastavicama i sa kontrolorima na svakoj KT.

Da bi ušla u plasman, ekipa mora overiti sve KT, proći liniju cilja u okviru predviđenog vremena trke i završiti trku u kompletnom sastavu.

Plasman na trci određuju direktori trke, uzimajući u obzir i eventualno dodeljene kaznene minute.
Timovi koji su ušli u plasman biće rangirani po vremenu prelaske cele staze sa overenim svim KT. U slučaju jednakog vremena, tim sa manjim startnim brojem biće bolje rangiran. Timovi koji nisu ušli u plasman, ne rangiraju se i nisu u konkurenciji za nagrade.
Kazneni minuti:

- Svaka ekipa koji ne pokaže kompletnu obaveznu opremu biće kažnjena sa +5 minuta.

- Za gubitak karte ili opreme za navigaciju, ekipa će biti kažnjena sa +15 minuta.

Vremenska ogreničenja za svaku etapu trke:
(Svi timovi koji prekorače vremensko ograničenje za bilo koju etapu trke biće diskvalifikovani)

- Plivanje (250 m) – 30 minuta

- Vožnja bicikla (23 km) – 150 minuta

- Trčanje – orijentiring (13 km) – 180 minuta

- Slobodno penjanje – 15 minuta

Lična dokumenta:
Lične karte ili pasoši moraju biti pokazani i deponovani kod organizatora pri prijavi na startu trke, u smislu garancije pri zaduživanju SI kartica za merenje vremena. Lične karte i pasoši biće vraćeni prilikom timskih odjava sa takmičenja, a po razduživanju Si kartica kod organizatora.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga član ekipe nije u stanju da završi trku, mora se u najkraćem roku obavestiti organizator trke. Napuštanje trke mora biti potvrđeno od strane zvaničnika trke. Izuzev u slučaju ozbiljne povrede, poželjno je da takmičari peške, biciklom ili na neki treći način dođu do zone starta odnosno cilja. Priroda ove avanturističke trke ne dozvoljava nam da garantujemo prevoz takmičara koji su odlučili da ne završe trku.

Diskvalifikacija sa takmičenja presudiće se u sledećim slučajevima:
- Nepoštovanje uputstava koje daju zvaničnici trke
- Razdvajanje članova ekipe van zone kontrolnih tačaka
- Nedozvoljeno kretanje formiranim putevima i stazama
- Intervenisanje organizatora u smislu pomoći u vodi za vreme plivanja
- Korišćenje radio stanica ili mobilnih telefona bez nužne potrebe
- Nepružanje pomoći drugom takmičaru u slučaju opasnosti
- Nenošenje, odnosno nepropisno nošenje startnog broja ili pištaljke tokom bilo koje etape
- Nenošenje kacige pri vožnji bicikla odnosno nenošenje pojasa pri slobodnom penjanju
- Korišćenje nedozvoljenih vidova prevoza.

Gubitak SI kartice biće naplaćen 35 evra.

Uverite se da su vaše karte, navigacioni i komunikacioni uređaji postojani u svim vremenskim prilikama. Svi oni će vam biti potrebni da završite trku. Organizator nije odgovoran za oštećenje, lomljenje ili gubljenje opreme ili dela opreme za vreme trke, odnosno po završetku trke.
Po vašem izboru, možete poneti markere za obeležavanje karte, torbice ili lepljive trake za čuvanje telefona, karte i slično.

Organizator zadržava pravo da prerasporedi ili otkaže trku ili deo trke u bilo kom trenutku.
Organizator zadržava pravo da promeni pravila, najmanje jedan sat pred početak trke.
Organizator zadržava pravo da promeni stazu trke, najmanje jedan sat pred početak trke.
Neće biti isplate štete, odnosno povraćaja novca u slučajevima loših vremenskih prilika ili nekim drugih slučajevima izazvanim prirodnim pojavama.

 


 
 
Medijski partner
Media partners